20221009 SJ Peru

Zapraszamy na wykład otwierający wystawę, który poprowadzi autorka wystawy dr Ewa Kubiak (Centrum Badań Andyjskich, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego) badaczka zajmująca się od lat sztuką Ameryki Łacińskiej,
przede wszystkim sztuką sakralną. Po wykładzie pytania, a potem autorka oprowadzi po wystawie.

Niedziela, 9 października 2022, godzina 18.00

Aula Wielka Collegium Bobolanum

Autorka, dr Ewa Kubiak, wydała również w 2015 roku pracę naukową pt. Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego.