20240409BraterstwoDlaPokojuBannerS

► Nagrania z konferencji dostępne są na stronie YouTube uczelni: https://www.youtube.com/@AKW-Bobolanum/videos

 

Braterstwo dla pokoju światowego i współistnienia

International Conference / Konferencja międzynarodowa

April / Kwiecień 9-10 2024

In Place and Online / Na miejscu i online

 

„In the name of God and of everything stated thus far; Al-Azhar al-Sharif and the Muslims of the East and West, together with the Catholic Church and the Catholics of the East and West, declare the adoption of a culture of dialogue as the path; mutual cooperation as the code of conduct; reciprocal understanding as the method and standard”. (Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together)

„W imię Boga i wszystkiego, co do tej pory zostało powiedziane; Al-Azhar al-Sharif i muzułmanie Wschodu i Zachodu, wraz z Kościołem katolickim i katolikami Wschodu i Zachodu, deklarują akceptację kultury dialogu jako drogi; wzajemnej współpracy jako kodeksu postępowania; wzajemnego porozumienia jako metody i standardu”. (Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia)

 

The 5th Anniversary of the Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together (Abu Dhabi 2019).

5-lecie Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia (Abu Zabi 2019).

 

► Scientific Committee / Komitet naukowy:

Chairman / Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum.

Vice chairwoman / Vice przewodnicząca: dr hab. prof. UW Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski.

Members / Członkowie:

Dr. David Neuhaus, Jesuit Institute, Johannesburg

Prof dr Marc Rastoin, Facultés Loyola Paris

Prof. dr hab. Tobias Specker, Sankt Georgen, Frankfurt

 

► Organization committee / Komitet organizacyjny

Chairwoman / Przewodnicząca: Dr Kamilla Frejusz, Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum.

Members / Członkowie:

Dr Robert Wawer, Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum

Dr Krzysztof Bakalarski, Akademia katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum

Mustafa Aydogdu, Dunaj Instytut Dialogu, Warszawa

Dariusz Michalski, Jesuit Refugee Service Poland, Warszawa

 

► Goal: The Conference offers a multifaced reflection on the Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together – its message, reception, opportunities, challenges and inspirations of an academic, practical and educational nature.

 Cel: Konferencja oferuje wieloaspektową refleksję nad Dokumentem o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia – jego treścią, recepcją, możliwościami, wyzwaniami oraz inspiracjami o charakterze akademickim, praktycznym i edukacyjnym.

 

► Free access by link wwwhttps://us02web.zoom.us/j/87675197863?pwd=dmp0NXFYTXc5UnRWNEtFSFNsbnBtZz09

Id: 876 7519 7863
Kod: 528539

 

► Program

The First Day of the Conference will be in English, the Second Day in Polish. / Dzień pierwszy konferencji będzie w języku angielskim, dzień drugi w języku polskim.

Day I. April 9, 2024 In English 

9.00 – Greetings/Powitanie: Zbigniew Kubacki SJ

[Central European Time]

Dzień II, 10 Kwietnia 2024 Po polsku

9.15 - Powitanie: Zbigniew Kubacki SJ

Sesssion I: 9.10-11.15

Sesja I: 9.30-11.00

z udziałem młodzieży szkolnej

Zbigniew Kubacki SJ (Akademia Katolicka w Warszawie): The Reception of the Document on Human Fraternity in the Catholic Church.

Mustafa Cenap Aydın (Istituto Tevere, Rome): The Reception of the Document on Human Fraternity in the Muslim Community.

Marc Rastoin SJ (Facultés Loyola Paris): Theology of Creation as the First Principle and Foundation for Human Fraternity.

David Neuhaus SJ (Jesuit Institute, Johannesburg): A Holy Land perspective on Human Fraternity for World Peace and Living Together

 

Dariusz Michalski SJ (Jesuit Refugee Service, Poland): Działalność JRS Poland w kontekście Dokumentu o ludzkim braterstwie.

Remigiusz Kalski SJ (Caritas Kirgizja): Kościół katolicki w Kirgistanie w kontekście Dokumentu o ludzkim braterstwie.

Hüseyin Celik (Dunaj Instytut Dialogu, Warszawa): Projekty Instytutu Dialogu w konkiecie Dokumentu o ludzkim braterstwie.

Ks. Waldemar Cisło (Pomoc Kościoła w potrzebie, Polska): Kościół w potrzebie w misji ludzkiego braterstwa.

Discussion

Dyskusja

Coffee break 11.15-11.45

Przerwa na kawę 11.00-11.30

Session II 11.45-13.30

Sesja II: 11.30-13.00

Tobias Specker SJ (Sankt Georgen, Frankfurt); Islamic Theology at the State Universities in Germany. Concepts, experiences and challenges from a Christian point of view.

Agata Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski) Christians and Muslims in Poland and the concepts of the Document on Human Fraternity.

Hervé Caniard (European Union – FRONTEX, Warsaw): Migration policies and Humanist values.

Jarosław Duraj SJ (University of Saint Joseph, Macau): Universal Brotherhood and Interreligious Dialogue: The Case Study of Fr. Yves Raguin and Master Shengyan

Zbigniew Kubacki SJ (Akademia Katolicka w Warszawie): Dokument o ludzkim braterstwie – jego przesłanie i recepcja.

Wojciech Kluj OMI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa): Czy powinniśmy bać się islamu?

Ks. Piotr Sękowski, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica Rzym – Kim jest Wielki Imam Al-Tayebb?

Kamilla Frejusz (Akademia Katolicka w Warszawie): Dokument o ludzkim braterstwie inspiracją w edukacji.

Discussion

Dyskusja

 

Sesja III: 11.30-13.30

Społeczne warsztaty edukacyjne

dla młodzieży szkolnej na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

 

Streszczenia/Abstracts

► Plakat

20240409BraterstwoDlaPokojuS

► Linki 

Strona vatican.va: Dokument o ludzkim braterstwie  dla pokoju światowego i współistnienia, Abu Zabi, 4 lutego 2019 r.