INSCB logo 400x215

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB) jest podjednostką Akademii Katolickiej w Warszawie.


MISJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB), uwzględniając nauczanie Kościoła katolickiego, ma za zadania:

  • prowadzić badania w zakresie nauk społecznych
  • prowadzić wymianę doświadczeń i dialog w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w obszarach nauki, kultury i religii
  • upowszechniać wiedzę o społeczeństwie opartą na osiągnięciach rozumu i wiary

INSCB zaprasza do współpracy w zakresie programów naukowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych, działalności dydaktycznej i prowadzenia kierunków studiów, organizowania konferencji, wykładów i spotkań, wydawania materiałów naukowych, przeprowadzania analiz, doradztwa i popularyzowania wiedzy.

 

KONTAKT

Dyrektor Instytutu - ks. dr inż. Robert Wawer SJ

tel. 783-526-956, e-mail: sekretarz (at) bobolanum.edu.pl

 

WSPÓŁPRACOWNICY

prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler - nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

ks. prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ - ekumenizm

dr Szymon Bachrynowski - politologia, europeistyka

ks. dr Maciej Tomaszewski SJ - teologia moralna, ekologia

dr Ryszart Wtorek SJ - relacje chrześcijaństwo-islam

 

LOKALIZACJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

http://ins.bobolanum.edu.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ

2024.05.18 Współorganizacja konferencji "Polityka historyczna, a bezpieczeństwo Polski" (główny organizator Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć")

2024.05.16-17 Współorganizacja, uczestnictwo i wykład - IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Informacje niejawne i prawnie chronione w systemie bezpieczeństwainformacyjnego”, w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Jóózefa Piłsudskiego w Warszawie.

2024.05.12 Spotkanie autorskie z Czesławem Ryszką, autorem książki pt. "Św. Andrzej Bobola – Niezłomny Orędownik Polski"

2024.04.19 Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Współczesny transport - uwarunkowania, szanse i zagrożenia"

2024.04.09-10 Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji pt. "Braterstwo dla pokoju światowego i współistnienia"

2024.03.15 Konsultacje dla Krajowego Instytutu Mediów weryfikujące prace w ramach projektu jakościowego diagnozującego zjawisko fake newsów

2024.03.05 Organizacja IV Międzynarodowej Konferencji pt. Gospodarczy wymiar praw człowieka i obywatela"

2024.01.24 Organizacja spotkania z kard. Willemem Eijkimem, autorem książki "Więź miłości. Katolicka moralność małżeńska i etyka seksualna".

2023.12.13 Udział w panelu pt. "Interreligious Perspective on Human Dignity" organizowany przez Instytut Dialogu - Dunaj

2023.10.21 Wykład na konferencji UKSW pt. "Wiara i rozum"

2023.10.09 Organizacja i prowadzenie Konferencji pt. "Matka Boża Łaskawa w Warszawie - Złoty Jubileusz Koronacji Obrazu"

2023.06.11-13 Udział w konferencji "Spór o podstawy teologii moralnej. W 30. roczn. ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor" i wykład pt. "Sztuczna inteligencja wobec wskazań Veritatis Splendor"

2023.05.30 Organizacja udział i wykład na Konferencji Studenckich Kół Naukowych z cyklu "Współczesne zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne" na temat "Globalny i europejski wymiar współczesnych migracji"

2023.05.25-26 udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej" i wykład pt. "Nauka społeczna Kościoła katolickiego o metodach skutecznego rozwijania społecznej odporności na negatywne oddziaływanie informacji"

2023.05.18 Organizacja udział i wykład na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Współczesne zagrożenia informacyjne”, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

2023.05.18 Udział i wykład na ogólnopolskiej konferencji pod nazwą: "Państwo i Kościół - współpraca czy separacja", Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

2023.03.2-3 Udział i wykład na międzynarodowej konferencji pt. "Just War or Just Peace? On the Future of Catholic Thinking on Just War or Just Peace? On the Future of Catholic Thinking on War and Peace" na Universytecie Radboud w Nijmegen, NL

2022.11.29 Organizacja i wykłady na: III Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego" pt. "Instytucjonalny wymiar ochrony praw człowieka".

2022.10.21-22 Udział w panelu dyskusyjnym na Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Rola chrześcijan w procesie integracji europejskiej" pt. WOJNA W EUROPIE - JAKA BĘDZIE UNIA EUROPEJSKA? (Kraków, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35)

2022.10.09 Organizacja wykładu i wystawy "450 lat obecności jezuitów w Cusco"

2022.08.20 Organizacja wykładu i warsztatów prowadzonych przez ks. dr. Christlin Rajendram SJ - Umiejętność opłakiwania w Non Violent Communication (NVC)

2022.06.07 Organizacja Konferencji Studenckich Kół Naukowych z cyklu "Współczesne zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne" na temat "Konflikty zbrojne XXI w. - zagrożenia i wyzwania"

2022.05.21 Współorganizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wielowymiarowość egzystencji człowieka. Nowoczesne metody resocjalizacji" 

2022.05.12 Współorganizacja i wykład na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Bezpieczeństwo Informacyjne" na temat: "Cyberprzestrzeń i ochrona informacji jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne"

2021.12.02 Współorganizacja i wykład na Konferencji naukowej "Kościół wobec wyzwań współczesności"

2021.11.09-10 Wykład na Międzynarodowej Konferencji na 400 lat Synodu w Zamościu

2021.09.11 Współorganizacja Konferencji Naukowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu ks. Sarbiewskiego

2021.09.10 Organizacja Międzynarodowej Konferencji "Dziedzictwo myśli Prymasa Tysiąclecia i Jana Pawła II"

2021.08 Współpraca przy wydaniu książki ks. prof. dr Ladislav Csontos SJ, "Watersource from the Rock: Slovak Jesuit's Testimony of Faith in the Times of Communist Persecution"

2021.02 Współpraca przy wydaniu książki ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, "Człowiek współczesny a religia"

2021.01.27 Współorganizacja i wykłady na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej on-line z cyklu "Bezpieczeństwo informacyjne" na temat: "Współczesne szanse, wyzwania i zagrożenia dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa"

2020.12 Współudział w wydaniu książki prof. Gianni La Bella, "Jezuici. Od Vaticanum II do papieża Franciszka. Epoka burzliwych procesów – wyzwanie dla Kościoła"

2020.11.25 Współorganizacja i wykład na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej on-line z cyklu "Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego" na temat: "Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela"

2020.10 Współpraca przy wydaniu książki dr Kamilla Frejusz, "Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne"

2020.08 Współpraca przy wydaniu książki ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, "Powołania kapłańskie AD 2020"

2020.08.07-. Stała ekspertyza i doradztwo (dr Robert Wawer SJ) dla projektu urzekająca.pl

2020.05.29 Współorganizacja Konkursu Papieskiego "Jan Paweł II w moim życiu"

2020.04.24 Współogranizacja II Międzynarodowej Konferencji w Collegium Bobolanum - Zagrożenia praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej - odwołana z powodu Covid-19

2020.01 Realizacja ekspertyzy (dr Szymon Bachrynowski) w międzynarodowym projekcie "V-Dem Democracy Report 2020" wraz z Uniwersytetem w Goteborgu (Szwecja) - Ogólnoświatowy Zespół Badania Jakości Demokracji (ekspertyza ds. Polski w w 2020 r.)

2019.12.10 Współorganizacja i uczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego": „Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa chemicznego" na Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie

2019.11.14 Współorganizacja i wykład na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
pt. Polityka a media. Media a polityka w Polsce w XX i XXI w.

2019.10.08-09 Udział w panelu dyskusyjnym na międzynarodowym sympozjum "The Economic, Social, and Spiritual Situation of the Central European Countries in the Light of Catholic Social Thought" (Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology, Budapeszt, Węgry)

2019.10.01 Wydanie ekspertyzy HEST - "Catholic Social Teaching as a framework for new business structures" (dr Robert Wawer SJ)

2019.09.26 Współorganizacja i wykłady na w V Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3: "Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa"

2019.09.04 Zarejestrowanie czasopisma Instytutu Nauk Społecznych - rocznika Forum Iuridicum et Politicum

2019.07.01 Współorganizacja i wykłady na Vistula Univ. w Warszawie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym" z cyklu "Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego"

2019.05.29 Wykład dla KIK w Radomiu: "Nauczanie Jana Pawła II na temat pokoju i wojny"

2019.05.27 Współorganizacja i wykład na Konferencji na UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim: "Rola Kościoła w zachowaniu integralności ziem polskich"

2019.05.15 Wspołogranizacja spotkania z Generałem Towarzystwa Jezusowego i Wielkim Wicekanclerzem PWTW o. Arturo Sosa SJ

2019.04.29 Wykład na Konferencji w Szczecinku: "Bezduszna walka o ciało?!? - Miejsce duchowej troski o pacjenta we współczesnym systemie opieki zdrowotnej - szanse i nowe wyzwania"

2019.04 Współpraca przy wydaniu książki ks. prof. dr Ladislav Csontos SJ, "The River from the Temple: The forms of retreats that helped to preserve the presence of the Jesuits in Slovakia during communist persecution"

2019.04.09 Organizacja i wykłady: VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. "Wolność a bezpieczeństwo” z cyklu "Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia"

2019.03.05 Organizacja i wykłady: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka jako podstawa demokratycznego państwa prawnego"

2019.03.29 Współogranizacja konferencji z delegatem Episkopatu Polski o. Adamem Żakiem SJ nt. problemu pedofilii w Kościele

2019.03.28 Współorganizacja panelu dyskusyjnego przy okazji promocji książki "Alarm dla Kościoła"

2019.02.26 Organizacja: Spotkanie JE Ambasadora Palestyny ze studentami. Temat: Sytuacja polityczna Palestyny a bezpieczeństwo obywateli.

2019.01.24 Rada Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podjęła uchwałę o utworzeniu Instytutu Nauk Społecznych przy Collegium Bobolanum.

2018.11 Współpraca przy wydaniu książki dr Rastislav Nemec, "Ockham on Ethics: Some Perspectives on the Context of Moral Issues"

(2017.07.15-) Włączenie się w międzynarodowy projekt: Higher Education for Social Transformation (HEST) - cluster on Economy, Poverty and Ethics

(2017-2020) prowadzenie studiów licencjackich pedagogiki chrześcijańskiej

(2010-) prowadzenie Kursu Trenerskiego

(2009-) prowadzenie studiów licencjackich politologii

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

- AKW Collegium Joanneum w Warszawie

- Akademia Ignatianum w Krakowie