Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

 

Program JUTW (plan wykładów i zajęć) i inne materiały znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Collegium Bobolanum kształci młodych jezuitów i studentów świeckich, ale otwiera się również na seniorów (wiek 50 lat i więcej). Seniorki i seniorzy są zdolni do różnego rodzaju studiów i nierzadko je podejmują. Wciąż są aktywni, ciekawi świata, wywierający wpływ na swoich bliskich i na społeczeństwo. Ta grupa wiekowa jest dla nas bardzo ważna i chcemy z seniorami współpracować, ich zdynamizować i w pełni spożytkować ich możliwości i energię dla ich własnego dobra i dla dobra wspólnego. Mając to na uwadze prowadzimy Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod hasłem: Człowiek – Kultura – Religia. Słuchacze Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymują indeks Collegium Bobolanum, a udział w zakończonym cyklu zajęć potwierdzony jest Certyfikatem.

Program studiów obejmuje cztery obszary:

MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKA: Oferowanie wykładów z dziedziny duchowości, Biblii, etyki i doktryny chrześcijańskiej – to niejako nasza specjalność jako uczelni teologicznej. W każdym semestrze proponowane będą zatem wykłady z jednej ze wspomnianych wyżej dziedzin teologii chrześcijańskiej. Doświadczeni wykładowcy – jezuici oraz inni – przygotowani są, by o sprawach wiary mówić językiem prostym i komunikatywnym.

ZDROWIE: Wiemy, że zdrowie jest ważne. Dlatego kwestie związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym – to kolejny istotny obszar proponowanych wykładów. Prelekcje głosić będą specjaliści różnych specjalności nauk medycznych: kardiolodzy, neurolodzy, psychiatrzy i inni.

POLSKA I ŚWIAT: Każdego z nas interesuje to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Nie zabraknie więc politologów, socjologów, komentatorów wydarzeń politycznych i społecznych, którzy pomogą nam zrozumieć najważniejsze zjawiska w zglobalizowanym świecie.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE: Poza wykładami w Collegium Bobolanum Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizować będzie fakultatywne wyjścia do teatru, filharmonii, pielgrzymki oraz inne zajęcia dokształcające i kulturalno-religijne.

 

W semestrze jest 13-14 spotkań w poniedziałki od 11.00 do 12.40 z przerwą 11.40-12.00.

Opłat należy dokonywać zgodnie ze wskazówkami na stronie OPŁATY

Zapisy na kolejny rok przyjmowane są do końca września - pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Semestr I 2024/2025

DATA

TEMAT

WYKŁADOWCA

07. 10. 2024

WYKŁAD INAUGURACYJNY- PO CO ASCEZA?

12:00 MSZA ŚW. W SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

14. 10. 2024

MODLITWA WSTAWIENNICZA W BIBLII

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

21. 10. 2024

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JEZUSA CZ. I

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

28. 10. 2024

O ZNACZENIACH SŁOWA ‘EKOLOGIA’ CZYLI O RÓŻNICY MIĘDZY ODKRYWANIEM A PRZYWRACANIEM HARMONII

O. DR MACIEJ TOMASZEWSKI SJ

04. 11. 2024

CO MYŚLEĆ O „ZIELONYM ŁADZIE” - PYTANIE O ROZTROPNOŚĆ W PRZYWRACANIU HARMONII

O. DR MACIEJ TOMASZEWSKI SJ

18. 11. 2024

FULLA HORAK Z MISTYCZKĄ W ZAŚWIATACH

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

25. 11. 2024

MISJA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA (I) - ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA WOBEC PROBLEMU ALBINIZMU W AFRYCE

O. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

02. 12. 2024

MISJA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA (II) KULTURA MASAJÓW W AFRYCE I WYZWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DUCHOWOŚCI

O. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

09. 12. 2024

JAK PROWADZIĆ DZIENNIK DUCHOWY?

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

16. 12. 2024

MSZA ŚW. OPŁATEK

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

13. 01. 2025

JAK USTRZEC SIĘ MANIPULACJI?

O. DR INŻ. ROBERT WAWER SJ

20. 01. 2025

DUCHOWOŚĆ CODZIENNEJ MODLITWY LUDU BOŻEGO (BREWIARZ DLA ŚWIECKICH)

KS. PROF. DR HAB. ZDZISŁAW JANIEC

27. 01. 2025

JAK ODNALEŹĆ SIĘ DZISIAJ W POLITYCE?

O. DR INŻ. ROBERT WAWER SJ

 

Semestr II 2023/2024

DATA

TEMAT

WYKŁADOWCA

26.02.2024 

PIEŚŃ WIELKOPOSTNA

O. DR RAFAŁ KOBYLIŃSKI SJ - TENOR

04.03.2024 

MISTERIUM PASCHY – W HISTORII ZBAWIENIA, W KOŚCIELE, W NAS

KS. DR HAB. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI SAC

11.03.2024 

NASTOLATKI W BIBLII

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

18.03.2024

CO SŁYSZAŁ KONFESJONAŁ W ARS

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

08.04.2024

KIM JEST CZŁOWIEK NA PODSTAWIE 4 PIERWSZYCH ROZDZIAŁÓW BIBLII

O. DR ALEKSANDER JACYNIAK SJ

15.04.2024

 ŚW. IGNACY I JEGO DUCHY

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

22.04.2024

JEZUICKIE METODY PEDAGOGICZNE W SZKOŁACH: WCZORAJ I DZIŚ

 O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

29.04.2024

DUCH ŚWIĘTY - W HISTORII ZBAWIENIA, W KOŚCIELE, W NAS

 KS. DR HAB. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI SAC

06.05.2024

RÓŻNORODNOŚĆ DUSZPASTERSTW

O. MGR LIC. BOGDAN LEŚNIAK SJ

13.05.2024

JAK DZIAŁA ŚW. ANDRZEJ BOBOLA?

O. DR ALEKSANDER JACYNIAK SJ

20.05.2024

DUCHOWOŚĆ ODBUDOWANEJ ŚWIĄTYNI I

KS. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

27.05.2024

DUCHOWOŚĆ ODBUDOWANEJ ŚWIĄTYNI II

KS. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

03.06.2024

NA CZYM POLEGA CUD MSZY ŚW.?

POSTAWA I SPOSÓB PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. DZISIAJ

KS. PROF. DR HAB. ZDZISŁAW JANIEC

10.06.2023

ZAKOŃCZENIE ROKU – PIKNIK W OGRODZIE JEZUITÓW

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

 

Semestr I 2023/2024

DATA

TEMAT

WYKŁADOWCA

02. 10. 2023

WYKŁAD INAUGURACYJNY- W OBRONIE CISZY I SKUPIENIA

12:00 MSZA ŚW. W SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

09. 10. 2023

SESJA – MATKA BOŻA ŁASKAWA W WARSZAWIE - ZŁOTY JUBILEUSZ KORONACJI OBRAZU

RÓŻNI WYKŁADOWCY

16. 10. 2023

ŚW. BERNADETTA SOUBIROUS, DZIECKO, KTÓRE ZDOBYŁO NIEPOKALANE SERCE

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

23. 10. 2023

SNY W BIBLII

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

06. 11. 2023

JAK STARZEĆ SIĘ Z WDZIĘKIEM

PROF. MAREK WOSIŃSKI

13. 11. 2023

O PROMOCJI KRAJU ZA GRANICĄ.

Z DOŚWIADCZEŃ AZJATYCKICH DYPLOMATY I

DR TOMASZ GERLACH

20. 11. 2023

O PROMOCJI KRAJU ZA GRANICĄ.

Z DOŚWIADCZEŃ AZJATYCKICH DYPLOMATY II

DR TOMASZ GERLACH

27. 11. 2023

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; GRUPY WYZNANIOWE

PROF. MAREK WOSIŃSKI

04. 12. 2023

PIENIĄDZE W CZASACH JEZUSA

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

11. 12. 2023

JEZUS JAKO MÓWCA I WYCHOWAWCA

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

18. 12. 2023

MSZA ŚW. OPŁATEK

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

08. 01. 2024

EKUMENIZM – DROGI DO JEDNOŚCI

KS. DR HAB. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI SAC

15. 01. 2024

GŁÓWNE ŚWIĘTA I OBRZĘDY ORMIAŃSKIE

KS. PROF. DR HAB. JÓZEF NAUMOWICZ

22. 01. 2024

PROBLEM KULTU OBRAZÓW. TEOLOGIA IKONY

KS. PROF. DR HAB. JÓZEF NAUMOWICZ

 

 

Semestr II 2022/2023

DATA

TEMAT

WYKŁADOWCA

27. 02. 2023

SZABAT DLA CZŁOWIEKA, CZY CZŁOWIEK DLA SZABATU

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

06. 03. 2023

WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA WIELKANOC

KS. PROF. DR HAB. JÓZEF NAUMOWICZ

13. 03. 2023

ABRAHAM JAKO PRZYJACIEL BOGA

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

20. 03. 2023

IDEA I PRAKTYCZNA REALIZACJA MODELU WSPÓLNOTY NARODÓW W OPTYCE CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO ROBERTA SCHUMANA W PROCESIE BUDOWANIA JEDNOŚCI, SOLIDARNOŚCI I POKOJU W EUROPIE

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW KRYSIAK

27. 03. 2023

SOLIDARYZM SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W IDEI SCHUMANA JAKO POCHODNA WSPÓŁPRACY AUTORYTETU DUCHOWNEGO Z AUTORYTETEM CYWILNYM W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW KRYSIAK

03. 04. 2023

JAK ODSZUKAĆ SWOJEGO PRZODKA - SKARBY ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO WARSZAWSKIEGO.

KS. MGR LIC. PIOTR STANIEWICZ

17. 04. 2023

WROGOWIE CZY PRZYJACIELE? KRÓL BOLESŁAW SZCZODRY I BISKUP STANISŁAW.

KS. MGR LIC. PIOTR STANIEWICZ

24. 04. 2023

TRADYCJA ZIELONYCH ŚWIĄTEK

KS. PROF. DR HAB. JÓZEF NAUMOWICZ

08. 05. 2023

MONASTYCYZM ŚREDNIOWIECZNY

KS. DR SEWERYN WĄSIK SJ

15. 05. 2023

SYMPOZJUM O ŚW. ANDRZEJU BOBOLI

RÓŻNI WYKŁADOWCY

22. 05. 2023

WALKA DUCHOWA CHRZEŚCIJANINA WG ŚW. IGNACEGO

KS. DR SEWERYN WĄSIK SJ

29. 05. 2023

TEOLOGIA WOLNOŚCI, NIE TYLKO WYZWOLENIA I

KS. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

05. 06. 2023

TEOLOGIA WOLNOŚCI, NIE TYLKO WYZWOLENIA II

KS. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

12. 06. 2022

ZAKOŃCZENIE ROKU – PIKNIK W OGRODZIE JEZUITÓW

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

 

Semestr I 2022/2023

03. 10. 2022

WYKŁAD INAUGURACYJNY: O KAPŁAŃSTWIE PROZĄ I WIERSZEM

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

10. 10. 2022

JEZUS W ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

17. 10. 2022

PEŁNA PERSPEKTYWA FORMACJI LUDZKIEJ JAKO WSTĘP DO ŻYCIA DUCHOWEGO – CZĘŚĆ I

KS. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

24. 10. 2022

PEŁNA PERSPEKTYWA FORMACJI LUDZKIEJ JAKO WSTĘP DO ŻYCIA DUCHOWEGO – CZĘŚĆ II

KS. DR JAROSŁAW TOMASZEWSKI

07. 11. 2022

STRUKTURA I GŁĘBIA MODLITWY PAŃSKIEJ

O. MGR LIC. WOJCIECH ŻMUDZIŃSKI SJ

14. 11. 2022

PSALMY ROZPACZY I ZŁORZECZĄCE

O. DR ALEKSANDER JACYNIAK SJ

21. 11. 2022

O BOŻYM MIŁOSIERDZIU

O. MGR LIC. RAFAŁ SZTEJKA SJ

28. 11. 2022

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA

O. MGR LIC. RAFAŁ SZTEJKA SJ

05. 12. 2022

ŚREDNIOWIECZNA PIELGRZYMKA UCZNIÓW JEZUSA

O. DR SEWERYN WĄSIK SJ

12. 12. 2022

WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE NA BEZPIECZEŃSTWO

DR HAB. PROF. UPH WŁODZIMIERZ FEHLER

19. 12. 2022

MSZA ŚWIĘTA I OPŁATEK

O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

09. 01. 2023

MODEL DUSZPASTERZA WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA

O. MGR LIC.  BOGDAN LEŚNIAK SJ

16. 01. 2023

MODELE DUSZPASTERSTWA OSÓB ŚWIECKICH

O. MGR LIC.  BOGDAN LEŚNIAK SJ

23. 01. 2023

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

DR HAB. PROF. UPH WŁODZIMIERZ FEHLER

30. 01. 2023

MISTERIUM IKONY

O. DR ALEKSANDER JACYNIAK SJ

 

Semestr II 2021/2022 - tematyka roku ignacjańskiego

21.02.2022

O kierownictwie duchowym

o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

28.02.2022

Agresja w życiu publicznym  

dr Krzysztof Bakalarski

07.03.2022

Samo rozumienie Jezusa – kim był i za kogo siebie uważał

o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ

14.03.2022

Kształtowanie się wiary Kościoła w Jezusa jako Syna Bożego.

 o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ

21.03.2022

Powołanie prorockie paradygmatem powołania każdego wierzącego: Jr 1,4-10; Ez 2,1-10.  

o. dr Jerzy Seremak SJ

28.03.2022

Szczęśliwy człowiek pośród nieszczęśliwych ludzi: Ps 1-2.  

o. dr Jerzy Seremak SJ

04.04.2022

Z niewoli do Niepodległej - Aleksander kardynał Kakowski (1862-1938) arcybiskup metropolita warszawski

ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

25.04.2022

Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054

ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

09.05.2022

 Personalizacja, czyli świat do it yourself.

dr Krzysztof Bakalarski

23.05.2022

„Nowa Filokalia” – arcydzieło wschodniej duchowości

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

30.05.2022

Nowe „Opowieści pielgrzyma rosyjskiego” – praktyka codziennej modlitwy serca

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

06.06.2022

Zakończenie roku – piknik w ogrodzie jezuitów

o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

 

Semestr I 2021/2022 - tematyka roku ignacjańskiego

04. 10. 2021

Wykład inauguracyjny: czas – dar czy zadanie

o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

11. 10. 2021

Rygoryzm czy humanizm i czy klerykalizm

o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

18. 10. 2021

Ignacjański charakter jezuickich misji w świecie

o. mgr lic. Bogdan Leśniak SJ

25. 10. 2021

Duchowość ignacjańska w posłudze apostolskiej papieża Franciszka

o. mgr lic. Bogdan Leśniak SJ

08. 11. 2021

Droga duchowego rozwoju w życiu św. Ignacego Loyoli

 o. dr hab. Wacław Królikowski SJ

15. 11. 2021

Sens kryzysów w życiu duchowym

o. dr Aleksander Jacyniak SJ

22. 11. 2021

Droga duchowego rozwoju według ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli

o. dr hab. Wacław Królikowski SJ

29. 11. 2021

Życie duchowe w średniowiecznej christianitas

o. dr Seweryn wąsik SJ

06. 12. 2021

Ignacjańska wizja przywództwa

o. mgr lic. wojciech żmudziński SJ

13. 12. 2021

Kwadrans miłości według św. Ignacego Loyoli

o. dr Seweryn wąsik SJ

20. 12. 2021

Msza św. - opłatek

o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

10. 01. 2022

Św. Ignacy Loyola i jego wkład w kształtowanie kultury dobroczynności

o. mgr lic. Wojciech Żmudziński SJ

17. 01. 2022

O samotności

o. dr Aleksander Jacyniak SJ

24. 01. 2022

Powtórne nawrócenie

o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

 

Semestr I 2020/2021 - tematyka roku ignacjańskiego

05.10.2020 WYKŁAD INAUGURACYJNY - O. PROF. DR HAB. MAREK SOKOŁOWSKI SJ

12.10.2020 STRUKTURY ZAKONU I POSŁUGI JEZUITÓW - O. MGR LIC. BOGDAN LEŚNIAK SJ

 

Semestr II 2019/2020:

24.02.2020 O religii powrotów (II) - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

02.03.2020 Kościół w służbie jednoczącej się Europy - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

09.03.2020 O istocie chrześcijaństwa - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

16.03.2020 Samo rozumienie Jezusa – kim był i za kogo siebie uważał - o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ

23.03.2020 Kształtowanie się wiary kościoła w Jezusa jako Syna Bożego - o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ

30.03.2020 Powołanie prorockie paradygmatem powołania każdego wierzącego: Jr 1,4-10; Ez 2,1-10 - o. dr Jerzy Seremak SJ

20.04.2020 Szczęśliwy człowiek pośród nieszczęśliwych ludzi: Ps 1-2 - o. dr Jerzy Seremak SJ

27.04.2020 Z niewoli do Niepodległej - Aleksander kardynał Kakowski (1862-1938) arcybiskup metropolita warszawski - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

04.05.2020 Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054 - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

11.05.2020 Personalizacja, czyli świat do it yourself - dr Krzysztof Bakalarski

18.05.2020 Agresja w życiu publicznym - dr Krzysztof Bakalarski

25.05.2020 „Nowa Filokalia” – arcydzieło wschodniej duchowości - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

01.06.2020 Nowe „Opowieści pielgrzyma rosyjskiego” – praktyka codziennej modlitwy serca - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

08.06.2020 Zakończenie roku – Piknik - ogród jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr I 2019/2020:

07.10.2019 Jezuici - historia czarnej legendy - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

14.10.2019 Matka Boża w duchowości Św. Ignacego Loyoli - o. dr hab. Wacław Królikowski SJ

21.10.2019 Co dzisiaj znaczy wierzyć (I) - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

28.10.2019 Co dzisiaj znaczy wierzyć (II) - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

04.11.2019 Potrzeba rozeznawania duchowego w naszych czasach - o. dr hab. Wacław Królikowski SJ

18.11.2019 Fizjologia wysiłku fizycznego dla seniorów - p. dr Aleksandra Kruszyńska

25.11.2019 O ekologii jako nauce biologicznej - o. dr Maciej Tomaszewski SJ

02.12.2019 O odmianach ekofilozofii - o. dr Maciej Tomaszewski SJ

09.12.2019 Nauczanie ekologiczne Kościoła. Ekoteologia - o. dr Maciej Tomaszewski SJ

16.12.2019 Msza Św. - Opłatek - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

13.01.2020 W stronę ekologii ducha - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

20.01.2020 W stronę ekologii ducha - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

27.01.2020 O religii powrotów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

 

Spis wszystkich wykładów, które odbyły się w poprzednich semestrach:

Semestr II 2018/2019:

18.02.2019 Papieski kontynent i Kościół – kulturowa mapa Ameryki Południowej - ks. dr Jarosław Tomaszewski – misjonarz z Urugwaju

25.02.2019 Specyfika ewangelizacji w laickich społeczeństwach postchrześcijańskich - ks. dr Jarosław Tomaszewski

04.03.2019 Poetyckie obrazy Zmartwychwstania. Kilka myśli o poezji wielkanocnej - o. dr Krzysztof Dorosz SJ

11.03.2019 Poeci o Duchu Świętym. Refleksje na podstawie wybranych utworów - o. dr Krzysztof Dorosz SJ

18.03.2019 Wschodnie korzenie Kościoła – jak się to ma do naszego „dzisiaj” - o. mgr lic. Zygmunt Kwiatkowski SJ – misjonarz z Syrii

25.03.2019 Wschodnia wizja współczesności – kultura i rozumienie człowieka - o. mgr lic. Zygmunt Kwiatkowski SJ

01.04.2019 Wiara i nauka – konflikt czy symbioza? - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

08.04.2019 Życie zakonne we współczesnym świecie - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

06.05.2019 Osobiste kompetencje komunikacyjne - dr Krzysztof Bakalarski

13.05.2019 Negocjacyjne sposoby rozwiązywania konfliktów - dr Krzysztof Bakalarski

20.05.2019 Pierwsi świadkowie wiary: ikony we wczesnochrześcijańskim Rzymie - mgr Zuzanna Flisowska (Rzym)

27.05.2019 Jaka sztuka potrzebna modlitwie: spór o obrazy w nowożytnej Europie - mgr Zuzanna Flisowska

03.06.2019 Moje camino - Droga chrześcijanina - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

10.06.2019 Zakończenie roku - piknik w ogrodzie jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr I 2018/2019:

01.10.2018 Ten dziwny świat - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

08.10.2018 Słowo w obronie ciszy w tym dziwnym świecie - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

15.10.2018 Nadzieja chrzecijańska i jej znaczenie w życiu człowieka wierzącego - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

22.10.2018 Wspólczesne nauczanie Kościoła o nadziei - s. dr Małgorzata Pagacz USJK

19.11.2018 Nowy Testament I. szczęśliwi czy błogosławieni - o. prof. dr hab. Piotr Kasiłowski SJ

26.11.2018 Dar czasu - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

03.12.2018 Nowy Testament II. charyzmaty i św. Paweł - o. prof. dr hab. Piotr Kasiłowski SJ

10.12.2018 Poszukiwanie sensu w codzienności, czyli logoterapia (I) - prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

17.12.2018 Opłatek - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

07.01.2019 Poszukiwanie sensu w codzienności - logoterapia (II) - prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

14.01.2019 Rodzina w Nauczaniu Społecznym Kościoła - o. dr Robert Wawer SJ

21.01.2019 Naród wybrany w Biblii, historii i współczesności - o. dr Robert Wawer SJ

28.01.2019 Jak się spowiadać, czyli sakrament pojednania – istota i praktyka - o. dr Robert Wawer SJ

Semestr II 2017/2018:

19.02.2018 Umiejętność rozeznawania duchowego (II) - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

26.02.2018 Od rygoryzmu do humanizmu na drodze duchowej - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

05.03.2018 Skarby Archiwum Archidiecezji Warszawskiej - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

12.03.2018 Dlaczego mówimy w obcych językach – czyli o trudnej sztuce komunikacji - mgr Michał Grzeca

19.03.2018 Komunikacja asertywna - mgr Michał Grzeca

26.03.2018 Czy w rzymskich katakumbach ukrywali się chrześcijanie? - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

09.04.2018 Co się wydarzyło w 966 roku? - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

16.04.2018 Król Bolesław Śmiały i biskup Stanisław Męczennik czy król Bolesław Szczodry i biskup Stanisław zdrajca? - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

23.04.2018 Krucjaty – zamiar mistyczny czy polityka imperialistyczna - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

07.05.2018 Kościół a rewolucja francuska - ks. mgr lic. Piotr Staniewicz

14.05.2018 Spadki - Notariusz Helena Serafin

21.05.2018 Darowizny - Notariusz Helena Serafin

28.05.2018 Katolicka Nauka Społeczna – dokumenty i rozeznawanie – o. dr Robert Wawer SJ

04.06.2018 Zakończenie roku – piknik w ogrodzie jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ - ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO 3-LETNIEGO CYKLU WYKŁADÓW

Semestr I 2017/2018:

02.10.2017 Sztuka kierownictwa duchowego - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

09.10.2017 Umiejętność rozeznawania duchowego - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

16.10.2017 Księga Psalmów – literatura dialogu - o. dr Jerzy Seremak SJ

23.10.2017 Prawdziwy człowiek pośród nieprawdziwych ludzi - Ps 1 - o. dr Jerzy Seremak SJ

06.11.2017 Ostateczna nadzieja pośród globalnego zagrożenia – Ps 2 - o. dr Jerzy Seremak SJ

13.11.2017 Cierpiący sprawiedliwy – Ps 13 - o. dr Jerzy Seremak SJ

20.11.2017 Cierpiący grzesznik – Ps 51 - o. dr Jerzy Seremak SJ

27.11.2017 Symfonia życia – Ps 150 - o. dr Jerzy Seremak SJ

04.12.2017 Narodziny Bożego Narodzenia - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

11.12.2017 Apokryfy wczesnochrześcijańskie i ich przesłanie - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

18.12.2017 Msza św. – OPŁATEK

08.01.2018 Biblia w polityce – o. dr Robert Wawer SJ

15.01.2018 Choroby tarczycy u osób starszych - dr Aleksandra Kruszyńska

22.01.2018 Dieta u osób starszych - mgr Joanna Misorowska

Semestr II 2016/2017:

20.02.2017 Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela - o. dr Marek Blaza SJ

27.02.2017 Wierzę w jeden i święty Kościół - o. dr Marek Blaza SJ

06.03.2017 Wierzę w powszechny i apostolski Kościół - o. dr Marek Blaza SJ

13.03.2017 Fizjologia wysiłku fizycznego dla Seniorów – teoria i praktyka - dr Aleksandra Kruszyńska

20.03.2017 Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów - o. dr Marek Blaza SJ

27.03.2017 Eucharystia jako Sakrament sakramentów - o. dr Marek Blaza SJ

03.04.2017 Oczekuję wskrzeszenia umarłych - o. dr Marek Blaza SJ

10.04.2017 Chrześcijański przekaz wiary we współczesnej kulturze medialnej - o. dr Andrzej Koprowski SJ

24.04.2017 Co to znaczy „Wierzę”? - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

08.05.2017 Wierzę w Boga Ojca - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

22.05.2017 Wierzę w Jezusa Chrystusa - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

29.05.2017 Czy osteoporoza to choroba? - dr Aleksandra Kruszyńska

05.06.2017 Trzy Pontyfikaty. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek - o. dr Andrzej Koprowski SJ

12.06.2017 Zakończenie roku-piknik-ogród jezuitów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ 

Semestr I 2016/2017:

03.10.2016 Wykład inauguracyjny: Poeci w sutannach - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

10.10.2016 Współczesne areopagi sporu o człowieka - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

17.10.2016 Msza na ołtarzu Ziemi - powołanie chrześcijanina - o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ

24.10.2016 Czym jest etyka? - o. dr Artur Filipowicz SJ

07.11.2016 Jak poprawnie oceniać drugiego człowieka? - o. dr Artur Filipowicz SJ

14.11.2016 Etyczne kontrowersje wokół techniki in vitro - o. dr Artur Filipowicz SJ

21.11.2016 Wybrane problemy żywienia osób starszych I - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

28.11.2016 Wybrane problemy żywienia osób starszych II - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

05.12.2016 Jak uleczyć złamane serce? - o. dr Artur Filipowicz SJ

12.12.2016 Sens śmierci i umierania - o. dr Artur Filipowicz SJ

19.12.2016 Msza św. – OPŁATEK

09.01.2017 Psychologia człowieka dorosłego I - mgr Izabela Owczaruk

16.01.2017 Psychologia człowieka dorosłego II - mgr Izabela Owczaruk

23.01.2017 Chrześcijanin – człowiek w drodze – homo viator - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr II 2015/2016:

22.02.2016 Interpretacja Pisma Świętego w świetle liturgii Wigilii Paschalnej - o. dr Jerzy Seremak SJ

29.02.2016 Nowy Testament jako komentarz do Starego Testamentu - o. dr Jerzy Seremak SJ

07.03.2016 Poczwórny sens Pisma Świętego - o. dr Jerzy Seremak SJ

14.03.2016 Chrześcijańska Interpretacja Pisma Świętego a metoda historyczno-krytyczna - o. dr Jerzy Seremak SJ

21.03.2016 Choroby układu krążenia - zapobieganie - dr Maria Wieteska

04.04.2016 Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zatorowość płuc - dr Maria Wieteska

11.04.2016 Artystyczny mecenat jezuitów (1) - mgr Zuzanna Flisowska

18.04.2016 Artystyczny mecenat jezuitów (2) - mgr Zuzanna Flisowska

25.04.2016 Jezuici A Kościół Hierarchiczny - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

09.05.2016 Chrześcijańska Interpretacja Pisma Świętego a interpretacje wynikające z doraźnych potrzeb - o. dr Jerzy Seremak SJ

23.05.2016 Poeci w sutannach - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

30.05.2016 Ogrody w Biblii - mgr Piotr Kosiak

06.06.2016 Zakończenie I roku – piknik w ogrodzie jezuickim - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Semestr I 2015/2016:

05.10.2015 O ekologii ducha – w obronie ciszy i skupienia - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

12.10.2015 Roztropność w życiu codziennym - o. dr Artur Filipowicz SJ

19.10.2015 Dziwne światowe proporcje - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

26.10.2015 Jak przeżywać radość w starszym wieku? - dr Alina Wóycicka

09.11.2015 Ku zjednoczeniu z Chrystusem – Droga Krzyża - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

16.11.2015 Witamina D – fakty i mity - dr Aleksandra Kruszyńska

23.11.2015 Zespół metaboliczny – pandemia XXI wieku - dr Aleksandra Kruszyńska

30.11.2015 Religia a przemoc - o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

07.12.2015 Dar czasu - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

14.12.2015 Powtórne nawrócenie - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

04.01.2016 OPŁATEK - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

11.01.2016 Relacje Polsko-Rosyjskie - Stanisław Ciosek Ambasador PRL/RP w ZSRR i Rosji

18.01.2016 Epoka powrotów - o. prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

25.01.2016 Bezpieczne finanse seniora - mgr Piotr Leonarski