Collegium Bobolanum zaprasza na wykłady w ramach cyklu »Konferencje Bobolanum«, które co roku podejmują aktualną tematykę. Konferencje odbywają się zazwyczaj w drugi czwartek miesiąca w godzinach 1900-2030 w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie (wejście od ul. Rakowieckiej lub od ul. Andrzeja Boboli). Konferencje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, także tych, którzy nie są naszymi studentami. Wstęp jest wolny. Comiesięczne Konferencje Bobolanum są organizowane od kilku lat. W ramach różnych serii odbywały się już wykłady z: zakresu współczesnej duchowości, duchowości wielkich religii, głównym szkołom duchowości chrześcijańskiej, wielkim postaciom duchowym XX wieku, rzeczywistości duchowej i rozeznawania, pojednania. Wszystkich gorąco zapraszamy do intelektualnego pogłębiania swojej wiary i zdobywania wiedzy związanej ze sprawami duchowymi!

► Konferencje Bobolanum 2022/2023 - Chrześcijaństwo jutra "A myśmy się spodziewali..." (Łk 24, 21). Od 13 października 2022. Wstęp wolny.

 2022Chrzescijanstwo

  1. Wspólnota wiary braterskiej - Tadeusz Kotlewski SJ
  2. Zakorzenieni w nadziei biblijnego Izraela - Jerzy Seremak SJ
  3. Winna latorośl, którą Ojciec oczyszcza - Marek Blaza SJ
  4. Wspólnota dla nas i dla innych - Leszek Mądrzyk SJ
  5. Wspólnota życia i nadziei - Wojciech Żmudziński SJ
  6. Wspólnota miłosiernego Boga - Rafał Sztejka SJ
  7. Kościół ubogich Pana - Dariusz Gardocki SJ

Nawet wśród ludzi wierzących szerzy się poczucie, które maja zapewne pasażerowie tonącego statku: wierzący pytają siebie, czy wiara chrześcijańska ma jeszcze przyszłość i czy w wyniku duchowego rozwoju nie stała się już przestarzała.

Kościół czekają ciężkie czasy. Jego właściwy kryzys dopiero się zaczął. Trzeba liczyć się z poważnymi wstrząsami. Alej jestem też pewien, że tym, co pozostanie, nie będzie Kościół politycznego kultu, który upadł […], lecz Kościół wiary. Kościół nie będzie już zapewne tak wielką siłą społeczna, jaką był dotąd, ale rozkwitnie na nowo i będzie ojczyzną, która daje ludziom życie i nadzieję sięgającą poza granice śmierci.

(Joseph Ratzinger, Przyszłość wiary)

Wiara, która stara się rozpoznawać znaki czasu we współczesności, zobowiązuje każdego z nas do stawania się żywymi znakami obecności Zmartwychwstałego w świecie. Współczesny świat szczególnie potrzebuje dziś wiarygodnego świadectwa osób mających umysł i serce oświecone przez Słowo Boże i zdolnych otwierać serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego życia, które nie ma końca.

Chrześcijanie w swym życiu zaznają radości oraz cierpienia. Iluż świętych doświadczało samotności! Iluż wiernych, także w naszych czasach, doświadcza milczenia Boga, podczas gdy chcieliby oni usłyszeć Jego pocieszający głos! Doświadczenia życia z jednej strony pozwalają zrozumieć tajemnicę krzyża i uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa (por. Kol 1, 24), a z drugiej są wstępem do radości i nadziei, do których prowadzi wiara: «ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny» (2 Kor 12, 10). Wierzymy z mocnym przekonaniem, że Pan Jezus pokonał zło i śmierć. Powierzamy się Jemu z tą pewną ufnością: On, obecny wśród nas, zwycięża moc złego (por. Łk 11, 20), a Kościół, widzialna wspólnota Jego miłosierdzia, trwa w Nim jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem.

(Benedykt XVI, List Apostolski Porta Fidei)

 

Archiwalne Konferencje (pliki dźwiękowe)