Collegium Bobolanum, poza pełnym studium teologii do magisterium w trybie dziennym i zaocznym, oferuje dodatkowe propozycje kształcenia zarówno dla studentów innych uczelni, jak i dla zainteresowanych spoza środowiska akademickiego. Ten cykl wykładów nazwaliśmy Otwarte Studium Akademickie (OSA). Są to wykłady monograficzne na tematy teologiczne, na tematy biblijne (Jezuicka Szkoła Biblijna) i lektoraty jezyków Biblii: hebrajski biblijny, starożytna greka i łacina. Otwarte Studium Akademickie prowadzimy od października 2010 roku. Aby się zapisać zapraszamy na stronę OSA - ZAPISY.

- Terminy wykładów pokrywają się zasadniczo z rokiem akademickim

- Jezuicka Szkoła Biblijna - STRONA

- Wykład monograficzny - w tym roku nie oferujemy wykładów monograficznych

- Lektoraty języków - PROGRAM 

- Materiały na stronie DO POBRANIA

- Aktualności - na stronie lektoratów językowych na Facebooku

- Miejsce zajęć: Budynek Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 (wejście od ul. Rakowieckiej i od ul. Andrzeja Boboli), 02-532 Warszawa