latino

Odpowiadając na zaproszenie Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby podjąć się pogłębionej refleksji nad „posługą władzy i posłuszeństwa” zapraszamy na Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych

Przełożeni powinni być blisko osób konsekrowa­nych w każdej trudnej sytuacji związanej z ich drogą, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym. Jest to szczególne zadanie przełożonych: poprzez szczery i konstruktywny dialog towarzyszyć tym, którzy są w trakcie formacji, albo tym, którzy z różnych powodów powracają na jej ścieżki. Pojawiające się trudności są bodźcem do promo­wania życia braterskiego, w którym elementy humanizujące i ewangeliczne będą równoważne, aby każdy czuł się współodpowie­dzia­l­ny i, jednocześnie, by jego wkład w budowanie braterskiej wspól­no­ty uznawano za niezbędny. Wspólnota braterska jest bowiem najwłaściwszym miejscem do formacji permanentnej. - Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, 36

Trzeba zachęcać do takiej posługi władzy, która wzywa do współpracy i do wspólnej wizji w stylu braterstwa. Ta dykasteria, idąc drogą soborową, opublikowała swego czasu Instrukcję „Faciem tuam, Domine, requiram”. Posługa władzy i posłuszeństwo, uznając, że „temat ten domaga się pogłębionej refleksji, zwłaszcza z racji przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się w instytutach i wspólnotach, jak również w świetle wskazówek zawartych w najnowszych dokumentach magisterium Kościoła o odnowie życia konsekrowanego”. - Młode wino, 43

► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2022/2023 "Patrzeć z nadzieją w przyszłość - o obecności osób konsekrowanych we współczesnym świecie" - od 15 października 2022

SFPZ 2021

Folder

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.30-11.15    Wykład tematyczny
          11.45-13.00    Wykład i podsumowanie

Zapisy na Studium

Plan na I i II semestr 2022/2023

Plakat 2022/2023

Folder z programem 2022/2023


► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2021/2022 "Prostota głębi - o życiu wiarą we współczesnym świecie"

SFPZ 2021

Folder

Plakat

 

Data

Przedmiot

Wykładowca

16 X 2021

Prostota i głębia wiary

o. Tadeusz Kotlewski SJ

20 XI 2021

Słuchanie Słowa Bożego nauką języka Boga

 

o. Jerzy Seremak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

11 XII 2021

Sakramenty i liturgia źródłem życia chrześcijańskiego

o. Marek Blaza SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

22 I 2022

Modlitwa jako szukanie Boga we wszystkim

 

o. Wacław Królikowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

5 III 2022

Rozeznawanie drogą do duchowej mądrości

 

o. Aleksander Jacyniak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

2 IV 2022

Ewangeliczny styl życia chrześcijańskiego

o. Piotr Kasiłowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

7 V 2022

Asceza jako dar z siebie

o. Tomasz Ortmann SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

4 VI 2022

Nadzieja zakorzeniona w sercu Boga

 

o. Marek Sokołowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.45-12.15    Wykład tematyczny
          12.30-13.00    Pytania i podsumowanie

 

► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2022/2023 "Patrzeć z nadzieją w przyszłość - o obecności osób konsekrowanych we współczesnym świecie" - od 15 października 2022

SFPZ 2021

Folder

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.30-11.15    Wykład tematyczny
          11.45-13.00    Wykład i podsumowanie

 

Zapisy na Studium