latino

Odpowiadając na zaproszenie Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby podjąć się pogłębionej refleksji nad „posługą władzy i posłuszeństwa” zapraszamy na Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych

Przełożeni powinni być blisko osób konsekrowa­nych w każdej trudnej sytuacji związanej z ich drogą, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym. Jest to szczególne zadanie przełożonych: poprzez szczery i konstruktywny dialog towarzyszyć tym, którzy są w trakcie formacji, albo tym, którzy z różnych powodów powracają na jej ścieżki. Pojawiające się trudności są bodźcem do promo­wania życia braterskiego, w którym elementy humanizujące i ewangeliczne będą równoważne, aby każdy czuł się współodpowie­dzia­l­ny i, jednocześnie, by jego wkład w budowanie braterskiej wspól­no­ty uznawano za niezbędny. Wspólnota braterska jest bowiem najwłaściwszym miejscem do formacji permanentnej. - Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, 36

Trzeba zachęcać do takiej posługi władzy, która wzywa do współpracy i do wspólnej wizji w stylu braterstwa. Ta dykasteria, idąc drogą soborową, opublikowała swego czasu Instrukcję „Faciem tuam, Domine, requiram”. Posługa władzy i posłuszeństwo, uznając, że „temat ten domaga się pogłębionej refleksji, zwłaszcza z racji przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się w instytutach i wspólnotach, jak również w świetle wskazówek zawartych w najnowszych dokumentach magisterium Kościoła o odnowie życia konsekrowanego”. - Młode wino, 43

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.30-11.15    Wykład tematyczny
          11.45-13.00    Wykład i podsumowanie

Zapisy na Studium

► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2023/2024 "CAŁYM SERCEM - przeżywać teraźniejszość. O codzienności, czyli teologia życia konsekrowanego w praktyce" - od 14 października 2023

SFPZ 23 24 folder

Prowadzący Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych: O. TADEUSZ KOTLEWSKI SJ

Semestr zimowy: 14 X, 25 XI, 9 XII 2023, 20 I 2024

Semestr letni: 9 III, 13 IV, 18 V, 15 VI 2024

Zaproszeni wykładowcy i prelegenci:

MOC POWOŁANIA o. Jerzy Seremak SJ

DUCH ROZEZNAWANIA o. Robert Bujak SJA

POSTOLAT SŁUCHANIA s. Lucyna Ligęska RSCJ

POSŁUGA AUTORYTETU ks. Krzysztof Pawlina

DUCHOWA ŚWIATOWOŚĆ s. Małgorzata Pagacz USJK

W POSZUKIWANIU SAMOTNOŚCI s. Jolanta Olczyk RSCJ

CIERPLIWOŚĆ W DRODZE Małgorzata Mierzwa-Hudzik

ODWAGA ROZWOJU ks. Piotr Szydłowski

 

Dziś musisz się zaangażować, musisz szukać woli Bożej, we wspólnocie, przy wsparciu przełożonych albo i sam, ale musisz wyruszyć. Wyruszyć na poszukiwanie woli Bożej. (…) Siła powołania przekłada się zawsze na radość.

Osoba konsekrowana, która nie rozwija w sobie daru rozeznawania choćby w najbardziej elementarnym poziomie, jest pozbawiona czegoś bardzo ważnego. Brakuje jej czegoś fundamentalnego, dlatego nie jest dojrzała.

Dziś fundamentalną sprawą w życiu konsekrowanym jest właśnie to: dojrzałość. Mówię to z perspektywy posłuszeństwa. Sądzę, że posłuszeństwo osoby konsekrowanej dojrzałej, czy raczej będącej na drodze dojrzewania, skłania ją do rozeznawania niezbędnych decyzji przy wsparciu przełożonych i wspólnoty.

Jeśli nie umiesz słuchać brata czy siostry, których masz blisko siebie, jak będziesz słuchał Boga, którego nie masz bezpośrednio przed sobą? Umiejętność słuchania ma fundamentalne znaczenie. Jeśli nie masz cierpliwości do brata, czy będziesz miał cierpliwość do Pana, który czasami robi się bardzo wyrafinowany i przez długi czas nie mówi?

Światowość to kwestia kryteriów, także kryteriów działania, życia, kontemplacji; przynależność bardziej do świata niż do Pana. A jeszcze w głębszym sensie dotyczy oceniania spraw z perspektywy światowej. W dodatku często ukrywa się pod pozorami dobra.

Osoba służąca wspólnocie swoim autorytetem musi być człowiekiem modlitwy i pobożności, dzięki czemu ona sama, a także jej bracia i siostry wzrastają w synowskiej przynależności do rodziny zakonnej, charyzmatu, tradycji instytutu, jednym słowem do Kościoła.

Cierpliwość (…) prawdziwie wyrabia wspólnotę. Chodzi o aktywne znoszenie się, pomaganie sobie z całego serca. To cierpliwość czekania na brata w drodze, jak mówił św. Ignacy. (…) Miał takie praktyczne reguły, jak reguła pielgrzyma. Kiedy szedł drogą z innym towarzyszem, mówił, że jeśli jeden idzie zbyt szybko, coś tu nie gra. Mówił, że trzeba iść w tempie tego, kto rusza się wolniej; to znaczy mieć cierpliwość wobec ograniczeń drugiego…

Papież Franciszek w rozmowie z Fernando Prado, Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018, s. 23-24, 57-113 (wybrane fragmenty).

 

► Plakat 2023/2024

► Folder 2023/2024


► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2022/2023 "Patrzeć z nadzieją w przyszłość - o obecności osób konsekrowanych we współczesnym świecie" - od 15 października 2022

SFPZ 2021

Folder

Plan na I i II semestr 2022/2023

Plakat 2022/2023

Folder z programem 2022/2023


► Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych 2021/2022 "Prostota głębi - o życiu wiarą we współczesnym świecie"

SFPZ 2021

Folder

Plakat

 

Data

Przedmiot

Wykładowca

16 X 2021

Prostota i głębia wiary

o. Tadeusz Kotlewski SJ

20 XI 2021

Słuchanie Słowa Bożego nauką języka Boga

 

o. Jerzy Seremak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

11 XII 2021

Sakramenty i liturgia źródłem życia chrześcijańskiego

o. Marek Blaza SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

22 I 2022

Modlitwa jako szukanie Boga we wszystkim

 

o. Wacław Królikowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

5 III 2022

Rozeznawanie drogą do duchowej mądrości

 

o. Aleksander Jacyniak SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

2 IV 2022

Ewangeliczny styl życia chrześcijańskiego

o. Piotr Kasiłowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

7 V 2022

Asceza jako dar z siebie

o. Tomasz Ortmann SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

4 VI 2022

Nadzieja zakorzeniona w sercu Boga

 

o. Marek Sokołowski SJ

o. Tadeusz Kotlewski SJ

Studium trwa 1 rok - 8 spotkań w roku akademickim. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w miesiącu w godz. 10-13.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów i innych wykładowców oraz współpracowników AKW Collegium Bobolanum.
          10.00-10.30    Wprowadzenie
          10.45-12.15    Wykład tematyczny
          12.30-13.00    Pytania i podsumowanie