17 grudnia 2020 r. o godz. 11.30 - obrona w formie hybrydowej

ks. mgr lic. Michał Orlicki

Recenzja – ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC
Recenzja – ks. prof. UPJPII dr hab. Damian Wąsek
Summary
Streszczenie

 

12 listopada 2020 r. o godz. 11.30 - obrona w formie hybrydowej

ks. mgr lic. Ryszard Wtorek SJ

Powiadomienie
Recenzja – ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak
Recenzja – ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ
Summary
Streszczenie

 

► 19 kwietnia 2018 r. o godz 12.00

Rektor i Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zawiadamiają, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Collegium Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej s. mgr lic. Małgorzaty Pagacz USJK, na temat: Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II.

s. mgr lic. Małgorzata Pagacz USJK

Powiadomienie
Recenzja – o. prof. dr hab. Wiesław Gogola OCD
Recenzja – ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
Summary
Streszczenie

 

► 27 października 2016 r. o godz. 11.30

ks. mgr lic. Ryszard Matejuk SJ

Opinia promotora
Recenzja - ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
Recenzja - Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Streszczenie - EN
Streszczenie - PL
Protokół komisji egzaminu doktorskiego
Tezy na egzamin doktorski
Obrona doktoratu