Najpierw może ogólna odpowiedź na pytanie: "Czym jest teologia?"

 

Studia stacjonarne magisterskie. Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą tylko 100 zł za cały semestr.

Specjalności na kierunku TEOLOGIA:


KATECHETYCZNA

Lekcja religii może być pasjonującym przeżyciem. Dużo zależy od przygotowania katechety. Jeśli chcesz wprowadzać innych w bogactwo i mądrość wiary chrześcijańskiej, nie boisz się podejmować dyskusji o wartościach i moralności - te studia są dla Ciebie. Ich podstawą jest Biblia. Jej treści, które ukształtowały europejską kulturę, pozwalają wartościować rzeczy i zachowania. Przekazywanie wiary, rozbudzanie pasji, ukazywanie świata wartości chrześcijańskich, to zadanie pedagoga - katechety.


TEOLOGIA OGÓLNA  

Studia pozwalają wejść w fascynujący intelektualnie i religijnie świat ponad dwutysiącletniej refleksji filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa. Teologia bowiem to wiara szukająca swego zrozumienia. To nauka mogąca stać się pasją życia. Absolwenci tej specjalności znajdują  zatrudnienie w instytucjach wydawniczych, medialnych, ośrodkach kultury, a także w administracji publicznej.


Kalendarz, Plany zajęć, Informator i wszystkie inne materiały do pobrania

Kierownik
stacjonarnych studiów teologii

ks. dr Rafał Strugiński SJ