Ramowy program studiów teologicznych

 A. Przedmioty kształcenia ogólnego

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

godz.

1. 

FAN01

Antropologia filozoficzna

3

30

2. 

FBG01

Filozofia Boga

3

30

3. 

FME01

Filozofia bytu

3

30

4. 

FPR01

Filozofia przyrody

3

30

5. 

GR001

Greka biblijna I

3

30

6. 

GR002

Greka biblijna II

3

30

7. 

FHI01

Historia filozofii starożytnej

3

30

8. 

FHI05

Historia filozofii starożytnej - ćwiczenia

2

15

9. 

FHI03

Historia filozofii nowożytnej

3

30

10. 

FHI07

Historia filozofii nowożytnej -  ćwiczenia

2

15

11. 

FHI02

Historia filozofii średniowiecznej

3

30

12. 

FHI06

Historia filozofii średniowiecznej - ćwiczenia

2

15

13. 

FHI04

Historia filozofii współczesnej

3

30

14. 

FHI08

Historia filozofii współczesnej - ćwiczenia

2

15

15. 

HK001

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce I

3

30

16. 

HK002

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce II

4

45

17. 

HK003

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce III

4

45

18. 

HK004

Historia Kościoła Powszechnego i w Polsce IV

3

30

19. 

HSZ01

Historia sztuki

3

30

20.

LJN01

Lektorat języka obcego nowożytnego I

6

90

21. 

LJN02

Lektorat języka obcego nowożytnego II

6

90

22. 

LJN03

Lektorat języka obcego nowożytnego III

6

90

23. 

LJN04

Lektorat języka obcego nowożytnego IV

6

90

24. 

LAC01

Łacina I

3

30

25. 

LAC02

Łacina II

3

30

26. 

LAC03

Łacina III

3

30

27. 

LAC04

Łacina IV

3

30

28. 

MET02

Proseminarium z metodologii ogólnej

2

15

29. 

PSY01

Psychologia ogólna

3

30

30. 

SEK01

Seksuologia

2

15

31. 

SSK01

Środki społecznego komunikowania

2

15

32. 

FTP01

Teoria poznania i logika

4

45

33. 

TB001

Wprowadzenie do Ksiąg Starego i Nowego Testamentu z elementami archeologii biblijnej I

3

30

34. 

TB002

Wprowadzenie do Ksiąg Starego i Nowego Testamentu z elementami archeologii biblijnej II

3

30

35. 

TW001

Wprowadzenie do teologii

1

15

36. 

TW002

Wprowadzenie do teologii – ćwiczenia

2

15

37. 

FIW01

Wprowadzenie do filozofii

1

15

38. 

FIW01

Wprowadzenie do filozofii – ćwiczenia

2

15

39. 

WF001

Wychowanie fizyczne I

1

30

40. 

WF002

Wychowanie fizyczne II

1

30

   

Ogółem:

118

1320

B. Przedmioty podstawowe

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

godz.

1. 

TDCS1

Chrystologia i soteriologia

3

30

2.

TDE01

Eklezjologia

3

30

3. 

FET01

Etyka

3

30

4. 

KNS01

Katolicka nauka społeczna I

3

30

5. 

KNS02

Katolicka nauka społeczna II

3

30

6. 

TDL01

Łaska Boża i cnoty teologalne

3

30

7. 

TDM01

Mariologia

2

15

8. 

TBNT1

Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne I

3

30

9. 

TBNT2

Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne II

3

30

10. 

TBNT3

Nowy Testament - Listy pawłowe i katolickie

3

30

11. 

TBNT4

Nowy Testament - Pisma janowe

3

30

12. 

TDT01

O Bogu w Trójcy Jedynym

3

30

13. 

MET03

Proseminarium z teologii systematycznej I

3

30

14. 

MET05

Proseminarium z teologii systematycznej II

3

30

15 

TDPE1

Protologia – Eschatologia

3

30

16. 

TDS01

Sakramentologia I - ogólna, chrzest, bierzmowanie, eucharystia

4

45

17. 

TDS02

Sakramentologia II - pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

4

45

18. 

TBST2

Stary Testament - Księgi historyczne

3

30

19. 

TBST4

Stary Testament - Księgi mądrościowe i pieśni

3

30

20. 

TBST3

Stary Testament - Księgi prorockie

3

30

21. 

TBST1

Stary Testament – Pięcioksiąg

3

30

22. 

TF001

Teologia fundamentalna

4

45

23. 

TMF01

Teologia moralna fundamentalna I

3

30

24. 

TMF02

Teologia moralna fundamentalna II

3

30

25. 

TMS01

Teologia moralna szczegółowa I

3

30

26. 

TMS02

Teologia moralna szczegółowa II

4

45

   

Ogółem:

81

825

C. Przedmioty kierunkowe

 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

godz.

1. 

KTF01

Katechetyka fundamentalna

3

30

2. 

TP002

Lektura źródeł patrystycznych I

2

15

3. 

TL001

Liturgika - wprowadzenie do liturgii

2

15

4. 

TL002

Liturgika - Misterium Eucharystii

3

30

5. 

TL003

Liturgika - uświęcenie czasu

3

30

6. 

TP001

Patrologia

3

30

7.

PK001

Prawo kanoniczne I

3

30

8. 

PK002

Prawo kanoniczne II

3

30

9. 

PK003

Prawo kanoniczne III

3

30

10. 

PK004

Prawo kanoniczne IV

3

30

11. 

TFR01

Religiologia

2

15

12. 

TFR02

Teologia religii

3

30

13. 

SMxxx

Seminarium magisterskie I

3

30

14. 

SMxxx

Seminarium magisterskie II

3

30

15. 

SMxxx

Seminarium magisterskie III

3

30

16. 

SMxxx

Seminarium magisterskie IV

3

30

17. 

TB003

Teologia biblijna

2

15

18. 

TSP01

Teologia duchowości I (propedeutyka)

3

30

19. 

TSP02

Teologia duchowości II

3

30

20. 

TEK01

Teologia ekumeniczna

3

30

21. 

TPL01

Teologia pastoralna I

3

30

22. 

TPL02

Teologia pastoralna II

3

30

23. 

MNxxx

Wykład monograficzny I

3

30

24. 

MNxxx

Wykład monograficzny II

3

30

25. 

MNxxx

Wykład monograficzny III

3

30

26. 

SEMxx

Seminarium opcjonalne I

3

30

27. 

SEMxx

Seminarium opcjonalne II

3

30

28. 

SEMxx

Seminarium opcjonalne III

3

30

   

Ogółem:

80

780