Specjalność teologii katechetycznej umożliwia zdobycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii w szkołach poprzez studiowanie pełnego zakresu przedmiotów wymaganych do specjalizacji nauczycielskiej według standardów nauczania MNiSW
 
Przedmioty specjalności katechetycznej
 
 

Kod

Przedmiot

Punkty ECTS

godz.

1. 

KAT14

Dydaktyka ogólna i katechetyczna

3

30

2.  

KAT20

Emisja głosu I

1

15

3. 

KAT21

Emisja głosu II

1

15

4. 

KAT06

Katecheza specjalna

3

30

5. 

KAT12

Katecheza na poszczególnych etapach rozwoju

3

30

6. 

KAT07

Metodyka katechetyczna (ćwiczenia)

3

30

7. 

KAT19

Pedagogika i teorie wychowania

3

30

8. 

KAT27

Pedagogika rodzinna i społeczna

3

30

9. 

KAT22

Pedagogika specjalna

3

30

10. 

KAT04

Psychologia rozwojowa i osobowości

4

45

11.

KAT26

Psychologia społeczna i komunikacji

3

30

12. 

KAT24

Zasady BHP w pracy szkolnej

2

16

13. 

KAT17

Źródła treści katechetycznej

3

30

   

Ogółem:

35

361

 

Przedmioty specjalności katechetycznej wykładane będą w systemie „raz na trzy lata”. Każdego roku przypadają zajęcia z czterech lub pięciu przedmiotów, w których uczestniczą razem wszyscy studenci roczników III-V, którzy wybrali tę specjalność.

Specjalność katechetyczna w kontekście całości studiów teologicznych 

 

Grupa  przedmiotów

Punkty ECTS

godz.

1.

A

Przedmioty kształcenia ogólnego

118

1320

2.

B

Przedmioty podstawowe

81

825

3.

C

Przedmioty kierunkowe

80

780

4.

 

Przedmioty specjalności

35

361

5.

 

Przygotowanie pracy magisterskiej

30

 300

   

Razem

344

3586