► Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach stacjonarnych licencjackich politologii


► Nie czekaj - zapisz się on-line lub w sposób tradycyjny, gdy złożysz wymagane dokumenty.

Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od maja do końca września. Decyzje o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym w połowie lipca, na koniec lipca i na koniec września.

► Należy przynieść lub przysłać listem poleconym do Sekretariatu AKW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa) następujące dokumenty:

 • wypełniony FORMULARZ REKRUTACYNY
 • świadectwo dojrzałości, a kandydaci na studia ze „starą maturą” świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości
 • zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)
 • zgoda Dziekana/Rektora wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów (dostarczają osoby studiujące już na innej uczelni i pragnące studiować politologię jako drugi kierunek studiów)
 • dla kandydatów niepełnoletnich pisemne oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych  o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata
 • 3 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 37x52 mm
 • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są zgodnie ze stroną OPŁATY). Opłatę 127 zł (indeks 20 zł, legitymacja 22 zł, wpisowe 85 zł) należy wpłacić na konto: 58 1130 1017 0020 1529 6320 0003

  właściciel konta:
  AKW - Collegium Bobolanum
  ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
  bank:
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

  Tytuł wpłaty: "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

► Przy pierwszej wizycie w Sekretariacie trzeba będzie okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców.

► Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych.