Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach niestacjonarnych magisterskich teologii


► Nie czekaj - zapisz się on-line lub w sposób tradycyjny, gdy złożysz wymagane dokumenty.

Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od maja do końca września. Decyzje o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym na koniec lipca i na koniec września.

Należy przynieść lub przysłać listem poleconym do Sekretariatu AKW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa) następujące dokumenty:

 • wypełniony FORMULARZ REKRUTACYJNY
 • świadectwo dojrzałości
 • od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności
 • kserokopia i oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty wpisowej (wyjaśnienie A)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • opinia od proboszcza lub katechety
 • zgoda Dziekana/Rektora Wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów (dostarczają osoby studiujące już na innej uczelni i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów)
 • dla kandydatów niepełnoletnich pisemne oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych  o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata
 • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są zgodnie ze stroną OPŁATY). Opłatę 127 zł (indeks 20 zł, legitymacja 22 zł, wpisowe 85 zł) należy wpłacić na konto:

  03 2490 0005 0000 4530 4413 9005
  właściciel konta:
  AKW - Collegium Bobolanum
  ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
  bank:
  Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
  ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa

  Tytuł wpłaty: "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

► Przy pierwszej wizycie w Sekretariacie trzeba będzie okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców.

► Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych.