Wykładowcy Collegium Bobolanum

Profesorowie i wykładowcy samodzielni:

prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
prof. dr hab. Józef Kulisz SJ
prof. dr hab. Henryk Pietras SJ
prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ
prof. AKW dr hab. Piotr Aszyk SJ
prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ
prof. AKW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ

Adiunkci:

dr Witold Adamczewski SJ
dr Szymon Bachrynowski
dr Krzysztof Bakalarski
dr Kamilla Frejusz
dr Jan Hadalski SChr
dr Agnieszka Jaworska
dr Michał Karnawalski SJ
dr Rafał Kobyliński SJ
dr Tadeusz Kotlewski SJ
dr Tomasz Ludwisiak SJ
dr Robert Paruzel
dr Jerzy Seremak SJ
dr Rafał Strugiński SJ
dr Maciej Tomaszewski SJ
dr inż. Robert Wawer SJ

Inni profesorowie i wykładowcy zaproszeni:

prof. dr hab. Włodzimierz Fehler
prof. dr hab. Jan Miazek
prof. dr hab. Józef Naumowicz
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv.
prof. dr hab. Józef Warzeszak
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki

prof. AKW dr hab. Robert Skrzypczak
prof. WSFiZ dr hab. Piotr Solarz
prof. APS dr hab. Bernardeta Szczupał
dr hab. Katarzyna Czarnecka
dr hab. Wacław Królikowski SJ
dr hab. Dariusz Piętka
dr hab. Wiktoria Wróblewska
dr Dariusz Bartoszewicz
dr Jarosław Charchuła SJ
dr Krzysztof Dorosz SJ
dr Aleksander Jacyniak SJ
dr n. med. Aleksandra Kruszyńska
dr Piotr Odziemczyk
dr Andrzej Persidok
dr Piotr Szydłowski
dr Krzysztof Szwarc
dr Marek Tabor
dr Józef Trzebuniak
dr Agnieszka Wielgus
dr Maria Wieteska
mgr lic. Rafał Huzarski SJ
mgr lic. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
mgr lic. Bogdan Leśniak SJ
mgr lic. Leszek Mądrzyk SJ
mgr lic. Maciej Obrzazgiewicz SJ
mgr lic. Piotr Staniewicz 
mgr Zuzanna Flisowska
mgr Agnieszka Krocin
mgr Piotr Kosiak
mgr Piotr Leonarski
mgr Joanna Misiorowska
mgr Izabela Owczaruk
mgr Jan Pniewski
mgr Mateusz Pudelski
mgr Maria Sosnowska-Mach
mgr Agnieszka Stalęga

Pracownicy Administracyjni
AKW Collegium Bobolanum

Robert Wawer SJ - p.o. dyrektor administracyjny
Lidia Krzewska - administracja gospodarcza
Krystyna Paduch - administracja gospodarcza
Bożena Kulikowska - recepcja

Małgorzata Wylotek - sekretariat uczelni
Jolanta Różycka - sekretariat uczelni

Barbara Karpińska - kadry

Krystyna Wosińska - główna księgowa
Bożena Markiewicz - księgowość

Joanna Dudek-Ławecka - biuro promocji
Mateusz Niedbała - biuro rozwoju
Agnieszka Wielgus - Pełnomocnik Rektora d.s. Studentów

Jerzy Seremak SJ - dyrektor biblioteki
Katarzyna Cwyl - biblioteka
Ewa Poleszak - biblioteka
Elżbieta Rzeźnicka - biblioteka
Jolanta Wojciuk - biblioteka
Danuta Zadroga - biblioteka
Lidia Zielińska - biblioteka