Jezuici w Polsce http://jezuici.pl/

Biblioteka Bobolanum http://bbob.pl/

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum http://www.pwtw.pl/

Archidiecezja Warszawska http://archidiecezja.warszawa.pl/

Akademia Ignatianum w Krakowie http://ignatianum.edu.pl/

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury http://eccc.pl/i/index.php?lang=pl

Wydawnictwo RHETOS http://rhetos.istore.pl/

Wydawnictwo WAM https://wydawnictwowam.pl/

Kwartalnik Studia Bobolanum http://bobolanum.pl/

Miesięcznik Przegląd Powszechny http://www.przegladpowszechny.pl/

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie http://www.rakowiecka.jezuici.pl/

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO http://www.inigo.org.pl/

Jezuickie Centrum Społeczne http://wakcji.org/

Jezuicki Portal Internetowy DEON http://www.deon.pl/

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe http://www.arrupe.org/

Duszpasterstwo Akademickie DĄB http://www.dab.jezuici.pl/

Rekolekcje http://www.rekolekcje.jezuici.pl/